วัดประชาคมวนาราม วัดสวยร้อยเอ็ด เจดีย์หินทราย

วัดประชาคมวนาราม วัดสวยร้อยเอ็ด หลายคนคงรู้จัก บุโรพุทโธ ของ ประเทศอินโดนีเซีย ใช่ไหมคะ และรู้ไหมคะว่า ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ของเรานั้น ก็มี วัดประชาคมวนาราม หรือ วัดป่ากุง ที่เป็นแบบจำลองมาจากบุโรพุทโธ ด้วยเหมือนนะคะ ความสวยงามนั้น เรียกได้ว่ามีความใกล้เคียงสุดๆ ค่ะ ตื่นเต้นอยากจะเห็นแล้วใช่ไหมละคะ จะเป็นอย่างไรนั้น งั้นเราไปดู วัดสวย ร้อยเอ็ด แห่งนี้กันเลยค่ะ

วัดประชาคมวนารามนี้เป็นวัดราษฎร์ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด วัดประชาคมวนาราม หรือ วัดป่ากุง สร้างขึ้นโดยหลวงปู่สี มหาวีโร เป็นผู้ก่อตั้งวัดและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2513 วัดประชาคมวนาราม

ภายในวัดมีเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยหินทรายธรรมชาติองค์แรกของประเทศไทย สร้างขึ้นเพื่อฉลองอายุครบ 90 ปี 60 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีร์ โดยสร้างเลียนแบบเจดีย์บุโรพุทโธ (บุโรพุทโธ) บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย หลังจากที่หลวงปู่ศรีไปปฏิบัติศาสนกิจที่บุโรพุทโธ เมื่อปี พ.ศ. 2531  การก่อสร้างพระเจดีย์เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2535 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547 มีการจัดพิธียกยอดเจดีย์ทองหนักองค์ที่ 101 ภายในเจดีย์มีความศักดิ์สิทธิ์ มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่กลางเจดีย์ บนผนังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก รวมประวัติหลวงปู่ศรีและภาพถ่ายบูรพาจารย์

 

วัดประชาคมวนาราม วัดสวยร้อยเอ็ด ประเทศไทย

 

วัดประชาคมวนาราม วัดสวยร้อยเอ็ด หรือ วัดป่ากุง ตั้งอยู่ที่ ตำบลศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด มีชื่อเป็นทางการว่า วัดประชาคมวนาราม สร้างขึ้นโดย หลวงปู่ศรี มหาวีโร มีเจดีย์องค์ใหญ่เป็นธรรมชาติองค์แรก หินทรายในประเทศไทย. พระเทพวิสุทธิมงคลเกจิชื่อดังแห่งภาคอีสาน จัดสร้างเพื่อฉลองอายุครบ 90 ปี หลวงปู่สี มหาวีโร

เอกลักษณ์ของวัดป่ากุง คือ เจดีย์หินใต้ ซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์บุโรพุทโธ ที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ในปี พ.ศ. 2531 หลวงปู่สี มหาวีโร ได้ไปแสดงปาฏิโมกข์ พิธีกรรมทางศาสนาของเขา พระองค์ทรงประกอบพิธีที่บุโรพุทโธหรือเจดีย์บุโรพุทโธและรู้สึกประทับใจในความวิจิตรงดงามของเจดีย์บุโรพุทโธและอธิบายให้สาวกฟัง และคิดว่าจะสร้างในประเทศไทย

ต่อมาได้เริ่มก่อสร้างเจดีย์หินทรายองค์นี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ใช้เวลา 12 ปีจึงแล้วเสร็จ การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547 และทำพิธียกยอดเจดีย์ทองคำสูง 101 เมตร เพื่อเป็นอนุสาวรีย์แห่งความสมัครสมานด้วยแรงศรัทธาของหมู่คณะนักศึกษาที่เคารพในความดีที่พระอธิการบาศรีได้ทำพิธีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ด้วยงบประมาณ 40 ล้านบาท

เจดีย์หินทรายที่ วัดป่ากุ้ง นี้สร้างด้วยหินธรรมชาติทั้งหมด เป็นหินทรายธรรมชาติจากปากช่อง จ.นครราชสีมา นับเป็น เจดีย์บุโรพุทโธหินทราย องค์แรกของประเทศไทย มีการแกะสลักที่สวยงาม มีพุทธประวัติและเวสสันดรชาดกอยู่ด้านนอกสวยงามน่าอัศจรรย์ ตรงกับงานบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ภายในเจดีย์มีความศักดิ์สิทธิ์ ใจกลางเจดีย์เป็นพระบรมศพของพระพุทธเจ้า ผนังมีเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและเวสสันดรชาดก รวมประวัติหลวงปู่สีและภาพถ่ายบูรพาจารย์ เนื่องจากวัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง พระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่สี มหาวีโร) จำพรรษาอยู่

เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร (ความกว้างและยาวกำหนดตามชื่อจังหวัดร้อยเอ็ด) สูง 109 เมตร แบ่งเป็น 7 ชั้น ได้แก่

ชั้นที่ 1 แกะสลักหินทรายสีเหลืองนูนต่ำเล่าเรื่องชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี

ชั้นที่ 2 และ 3 เป็นภาพนูนต่ำหินทรายสีเหลือง เล่าเรื่องพุทธประวัติ

ชั้นที่ 4 แกะสลักหินทรายสีเหลือง ปั้นนูน คาถาชัยมงคลคาถา

ชั้นที่ 5 ผนังทรงกลมฐานเจดีย์เป็นภาพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ภาค ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน

มีเจดีย์ 8 องค์ และเจดีย์หลัก 1 องค์ ที่ชั้น 6 และโดยเฉพาะชั้นที่ 7 ยอดเจดีย์ทองคำหนัก 101 บาท และภายในเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่อัญเชิญมาจากอินเดียสำหรับพุทธศาสนิกชนให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้อีกด้วย อวยพรให้มีความสุข

วันที่ 1 พ.ค. – 3 พ.ค. ของทุกปี วัดป่ากุงจะจัดงานวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ศรี มีกิจกรรมสวดมนต์ ช่วงนี้สร้างโรงทานจะได้บุญ จะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานอย่างล้นหลาม

 

เจดีย์หินทรายของไทย ณ วัดประชาคมวนาราม

 

วัดประชาคมวนาราม หรืออีกชื่อหนึ่งว่า วัดป่ากุง ตั้งอยู่ในอำเภอศรีสมเด็จ วัดประชาคมวนาราม เจดีย์ใหญ่ในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหินทรายธรรมชาติแห่งแรกในประเทศไทย นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สวยงามมาก มันยังจำลองมาจาก Borobudur ของอินโดนีเซียที่ใหญ่กว่ามาก สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปีของการสร้างเจดีย์หิน ด้วยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง หลวงปู่สี มหาวีโร จากภาคอีสาน ได้ไปปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเข้าพรรษาที่อินโดนีเซียจึงได้ไปนมัสการและชมความยิ่งใหญ่และสวยงามของเจดีย์บรมพุทโธ (บรมพุทโธ) บน เกาะชวา. หลวงปู่ประทับใจ

เมื่อกลับมาเมืองไทยได้เล่าเรื่องนี้ให้ลูกศิษย์ฟังและคิดว่าจะสร้างในเมืองไทย อภิวฑฺฒโนและคุณอนุวัฒน์ บูรณากร (เป็ด) ผมเดินทางไปชมเจดีย์โบโรพุทโธ (บรมพุทโธ) ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรม ชั้นนำ 1 ใน 7 ของโลก ออกแบบอย่างสร้างสรรค์โดยช่างฝีมือ อินเดีย

มีการแกะสลักต่างๆ แสดงถึงเหตุการณ์มากมายในสมัยพุทธกาล บุ โร พุ ท โธ ร้อยเอ็ด และแสดงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตั้งแต่ครั้งอดีตกาล และภาพแกะสลักนูนต่ำนูนต่ำตามตำนานทางศาสนาด้วยฝีมืออันวิจิตรบรรจงจะใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างสถานที่แห่งนี้ในวันที่ 5 มีนาคม 2547

 

เดินทางสู่สวรรค์ชั้น 7 แห่ง จังหวัดร้อยเอ็ด

 

วัดประชาคมวนาราม วัดสวยร้อยเอ็ด เจดีย์หินทรายนี้สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาทั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์ของศิษยานุศิษย์ บุโรพุทโธ ร้อยเอ็ด พิธีรวมน้ำใจ อุทิศความดี หลวงปู่สี บำเพ็ญเพียร ครบ 2 ปี พิธีเสก เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2549 เจดีย์ทรายมีเพียง 7 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นภาพสลักนูนต่ำบนหินทรายสีเหลืองเล่าเรื่องชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี ชั้นที่ 2-3 เป็นภาพแกะสลักหินทรายสีเหลืองแบบนูนต่ำเช่นกัน แต่เป็นภาพชัยมงคลคาถาที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของพระพุทธเจ้า

ชั้นที่ 5 ผนังทรงกลม ฐานเจดีย์ จะเป็นภาพสถานที่อัปมงคล 4 แห่ง คือ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และโปรดสัตว์ วัดป่ากุ้ง จ.ร้อยเอ็ด ชั้นที่ 6 จะมีเจดีย์ 8 องค์ และเจดีย์หลัก 1 องค์ และชั้นที่ 7 จะมีเจดีย์ทองมีน้ำหนัก . 101 บาท ยังเป็นที่สรงน้ำพระ ที่นำ พุทธศาสนิกชนจากอินเดีย มาให้นักท่องเที่ยวได้สักการะกัน ใช่แล้ว วัดประชาคมวนารามหรือวัดป่ากุงนี้จำลองมาจากบุโรพุทโธของอินโดนีเซีย เพราะสวยจนหาที่ติไม่ได้จริง ๆ และนอกจากจะไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว เรายังมีภาพดีๆ คืนเต็มจำนวน

 

บทความแนะนำ