วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ร้อยเอ็ด วัดสวย

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ร้อยเอ็ด วันนี้เราจะพาไปเที่ยวกัน จังหวัดร้อยเอ็ดน่าเที่ยวเพียงเพื่อชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของวัดที่สวยงาม หรือเที่ยวชมวัด ถ้าอย่างนั้น อย่ารอช้าดีกว่า ตามเรามา วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

วัดถ้ำผาน้ำทิพย์เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย ตั้งอยู่บนแหลมผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพุทธอุทยาน มีเนื้อที่ 2,500 ไร่ วัดถ้ำผาน้ำทิพย์ หรือ วัดผาน้ำทิพย์ หรือ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2493-2494

เมื่อพระอาจารย์ศรี มหาวีร์ จาริกมาจำพรรษา ณ บริเวณนี้ เพื่อเจริญสมณธรรม บริเวณนี้เคยเป็นป่าเขาลำเนาไพรมีธรรมชาติสวยงามมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิดเพราะมีลักษณะเป็นหินสูงชันจึงเรียกว่าผาน้ำย้อย มีน้ำตกที่ไหลตลอดปี จุดนี้ชาวบ้านซื้อน้ำไว้ดื่มยามเจ็บไข้ได้ป่วย การรักษาโรคเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่เรียกว่า วัด ผา น้ํา ทิพย์ “ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ” ต่อมาสภาพป่าถูกทำลายเนื่องจากมีคนลักลอบตัดไม้บางกลุ่มเข้าไปทำไม้ขาย รัฐบาลจึงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ดังนั้นในปี พ.ศ. 2517 นายประสิทธิ์ ทองใบใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้นจึงได้นิมนต์ท่าน พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาสร้างวัดถาวร โดยได้ส่งพระ 5 รูป รวมทั้งหลวงปู่บุญศรี ญาณธมฺโม ไปจำพรรษา จนกระทั่งวัดได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2535 ผู้ขออนุญาตสร้างวัดคือ นายทองหล่อ วรเชษฐ์  2558

 

จุดไฮไลท์ ของ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ร้อยเอ็ด

 

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด วัด ผา น้ํา ทิพย์  วัดนี้ถือว่ามีชื่อเสียงเพราะเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระมหาเจดีย์ที่มีความงดงามตระการตาที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย ยังเป็นที่เคารพนับถือ รวมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดและชาวอีสาน

ซึ่งตัวองค์พระมหาเจดีย์นั้น จะออกแบบโดยกรมศิลปากร ผสมผสานความเป็นศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเข้าด้วยกันค่ะ ผาน้ำทิพย์ ตกแต่งด้วยลวดลายสีทองอร่ามเป็นประกาย มีความกว้าง ความยาว และความสูง 101 เมตรเท่ากันทุกด้านค่ะ และมียอดทองคำที่มีน้ำหนักกว่า 60 กิโลกรัมเลยค่ะ โดยมีทั้งหมด 6 ชั้นด้วยกันค่ะ

และภายในมี พิพิธภัณฑ์หลวงปู่สี ปางสมาธิ จำนวน 101 รูป รวมทั้ง พระบรมสารีริกธาตุ ตั้งอยู่ชั้นบนสุด มากราบกัน เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ยังเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจต่างๆ อีกด้วย จะใช้ อีกด้วย

หนึ่งในวัดสวยของร้อยเอ็ดที่ไม่ควรพลาด คือ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม นี้แน่นอนในรายการ เพราะรูปปั้นสวยๆ แบบนี้ คงหาดูได้ไม่ง่ายแน่ๆ วัดผาน้ำทิพย์ ถ้าใครอยากจะ มาชมความงามของวัดแห่งนี้ ขณะที่เรามาที่นี่

 

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม (พระมหาเจดีย์ชัยมงคล)

 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วรารามตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ด วัดผาน้ำทิพย์ มีลักษณะ เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสม กันระหว่าง พระปฐมเจดีย์ และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ออกแบบโดยกรมศิลปากรเป็นสีขาวตกแต่งลวดลาย ตระการตาด้วยสีทอง เหลือง อร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศ สร้างในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำ เป็น 109เ มตร ใช้ทองคำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหา เจดีย์เหมือนอยู่บน วิมานแดนสวรรค์

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ โอ่อ่า ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่าง ๆ ใช้เป็นห้องประชุม บำเพ็ญบุญ ผา น้ํา ย้อย พุทธ อุทยาน อีสาน
ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโอ่อ่าเช่นกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลาย ไทยวิจิตรพิสดาร
ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปพระณาจารย์ ปราชญ์ อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์
ชั้นที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสมถะวิปัสสนา กรรมฐานที่หลวงปู่ศรีเคยบำเพ็ญธรรมมา
ชั้นที่ 5 บันไดเวียน 119 ชั้น เป็นห้องโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 

การเดินทาง ไปยัง วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม

 

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ร้อยเอ็ด สามารถเดินทางมาโดยใช้ถนนเส้นร้อยเอ็ด-อำเภอโพนทอง-อำเภอหนองพอก วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร จากตัวเมืองร้อยเอ็ด มาทางถนนหลวง 2044 และ 2136 ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึงอำเภอหนองพอก จากนั้นให้ต่อไปยังบ้านท่าสะอาด ตำบลผาน้ำย้อย และขึ้นเขาเขียวไปอีก 5 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนารามค่ะ

ความเชื่อและวิธีการบูชา พระมหาเจดีย์ชัยมงคล จะยังเป็นสถานที่ในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ มีพิพิธภัณฑ์ วิปัสสนากรรมฐานของ หลวงปู่ศรี และเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ในอดีตทั้ง 101 องค์ รวมทั้งพระสารีริกธาตุ ซึ่งอยู่ชั้นบนสุด ให้ประชาชนทุกสารทิศได้มาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลในคราวเดียวกัน  เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ระหว่างเวลา 06.00-17.00 น.

การเดินทาง ไปตามเส้นทางสายร้อยเอ็ด-อำเภอโพนทอง-อำเภอหนองพอก ระยะทาง 62 กิโลเมตร จากตัวเมืองร้อยเอ็ด วัด ผา น้ำ ทิพย์ ตามทางหลวงหมายเลข 2044 และ 2136

 

บทความแนะนำ