วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ร้อยเอ็ด วัดสวย

วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ร้อยเอ็ด วันนี้เราจะพาไปเที่ยวกัน จังหวัดร้อยเอ็ดน่าเที่ยวเพียงเพื่อชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของวัดที่สวยงาม หรือเที่ยวชมวัด ถ้าอย่างนั้น อย่ารอช้าดีกว่า ตามเรามา วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม วัดถ้ำผาน้ำทิพย์เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกาย ตั้งอยู่บนแหลมผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพุทธอุทยาน มีเนื้อที่ 2,500 ไร่ วัดถ้ำผาน้ำทิพย์ หรือ วัดผาน้ำทิพย์ หรือ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม วัดนี้สร้างเมื่อ พ.ศ. 2493-2494 เมื่อพระอาจารย์ศรี มหาวีร์ จาริกมาจำพรรษา ณ บริเวณนี้ เพื่อเจริญสมณธรรม บริเวณนี้เคยเป็นป่าเขาลำเนาไพรมีธรรมชาติสวยงามมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิดเพราะมีลักษณะเป็นหินสูงชันจึงเรียกว่าผาน้ำย้อย มีน้ำตกที่ไหลตลอดปี จุดนี้ชาวบ้านซื้อน้ำไว้ดื่มยามเจ็บไข้ได้ป่วย การรักษาโรคเชื่อว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่เรียกว่า วัด ผา น้ํา ทิพย์ “ วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม ” ต่อมาสภาพป่าถูกทำลายเนื่องจากมีคนลักลอบตัดไม้บางกลุ่มเข้าไปทำไม้ขาย รัฐบาลจึงเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนา ดังนั้นในปี พ.ศ. 2517 นายประสิทธิ์ ทองใบใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้นจึงได้นิมนต์ท่าน พระอาจารย์ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาสร้างวัดถาวร […]