กู่กาสิงห์ ที่เที่ยวร้อยเอ็ด กับ โบราณสถานอันงดงาม

กู่กาสิงห์ ที่เที่ยวร้อยเอ็ด วันนี้ จ.ร้อยเอ็ด จะพาทุกคนไปท่อง ประวัติศาสตร์ ไปพร้อมๆ กัน เพราะเป็นที่ตั้งของกู่กาสิงห์โบราณสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่ยังคงความสวยงามและสมบูรณ์อยู่มาก ๆ ครับ ถ้าอย่างนั้นไปชมกันเลยครับ จะอิ่มแค่ไหน? ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ความหมายของ อนุสาวรีย์ คือ “วัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์” ความเข้าใจของคนทั่วไปมักจะนึกถึงรูปปั้นบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติและบ้านเมือง ส่วนคนธรรมดาไม่ค่อยมีใครสนใจสร้างอนุสาวรีย์ แต่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันทุ่งกุลาร้องไห้กำลังก่อสร้าง “อนุสรณ์สถานผู้ก่อตั้งบ้านกู่กาสิงห์” และถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่เขียนตำนานผู้บุกเบิกทุ่งกุลาร้องไห้แห่งแรกในภาคอีสาน   เที่ยว กู่กาสิงห์ ที่เที่ยวร้อยเอ็ด ชมโบราณสถานสำคัญ   กู่กาสิงห์ ที่เที่ยวร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ใน กู่สิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่นี่ถือเป็นโบราณสถานแบบขอมโบราณอีกแห่งที่มีขนาดใหญ่และยังคงสภาพดี สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 8 อุบลราชธานี สังกัดกรมศิลปากรจึงได้ขุดแต่งและบูรณะให้กู่กาสิงห์มีความสวยงามยิ่งขึ้นเพื่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของภาคอีสาน โดยกู่กาสิงห์จะประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน มีวิหารเป็นรูปสี่เหลี่ยม เรียกว่าบรรณาลัยด้านหน้าทั้งสองด้านรวมกันจะล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วมีซุ้มประตูทั้ง 4 ทิศ […]